Lezecká stena

Hneď pri vchode vás očarí krásna a mohutná 5,5 m vysoká lezecká stena určená všetkým čo majú vášeň k lezeniu.

Cenník

Pre skúsených lezcov: 4,50€ (osoba/h)

 

Pre ľudí čo sa chcú naučiť liezť sú k dispozícii kurzy: 18€
(osoba/3h) (termíny uverejňujeme na fb stránke, max počet: 5 dvojíc)

 

Detské kurzy: 6€
(osoba/1,5h) (utorky a štvrtky od 17.30 do 19.00h, max 5 detí, tel. č.: 0948123322)

 

Lezecká pohybová príprava od 3 do 6 rokov

Deťom ponúkame lezenie ako formu pohybu, ktorý je vďaka svojej rôznorodosti veľmi vhodný na zlepšovanie, resp. budovanie kondície a koordinácie. Pomáha zlepšovať držanie tela, pohybový aparát, koordináciu pohybov, zmysel pre rovnováhu, ako aj pohyblivosť. Lezenie rozvíja pohybovú fantáziu, ponúka nové pohybové vzorce, zlepšuje orientačný zmysel, schopnosť diferenciácie, kontroly ťažiska. Pri lezení sa však zdôrazňujú aj kognitívne, emocionálne a spoločenské aspekty spôsobom, ktorý je možné iba zriedkavo dosiahnuť. Príkladom je prekonávanie strachu, schopnosť dôverovať, či riešiť a prekonávať problémy. Od svojich drobcov však neočakávajte hneď skutočné lezecké výkony. Predovšetkým u nižších vekových kategórii sa oveľa viac času venuje všeobecnej pohybovej príprave ako samotnému lezeniu. Postupne však narastá čas, ktorý sú deti schopné venovať sa pohybu vo vertikále. Štruktúra cvičenia obsahuje rôzne dynamické i skľudňujúce pohybové aktivity, hry a samozrejme samotné lezenie.

 

Deti od 6-14

Lezecká skupina je určená pre deti od 6 do 12 rokov, ktoré začínajú liezť. Deťom ponúkame lezenie formu pohybu a hier, ktoré zvyšujú ich silu, kondíciu, veľmi dôležitú rozvíjajúcu sa koordináciu pohybov a celkový telesný rozvoj.

 

Pri objednávke: lezecká stena + inštruktor: 30€
(max. 5 osôb/1h ) (objednávať non-stop na čísle 0915 520 711)

 

Možnosť objednania steny aj s inštruktormi pre školy
a iné záujmové organizácie: (objednávať non-stop na čísle 0915 520 711)