Background

Zasadacia miestnosť

Termíny sa môžu príležitostne meniť. Ohľadom rezervácie priestorov mimo už obsadených časov, prosím volať manažéra prevádzky - p. Tomanová na tel. čísle 0915 520 711.

Rozvrh